Du er her

For lokale forhandlere

En dags opplæring og informasjon før de lokale forhandlingene er i år felles for alle akademikerforeningene. Det er egne kurs ulike steder i landet for de som er ansvarlige for de lokale lønnsforhandlingene i KSområdet (alle fylker og kommuner unntatt Oslo kommune). Informasjon om dette er sendt ut til de aktuelle tillitsvalgte. Tilsvarende er det sendt ut invitasjon til en-dags opplæring for forhandlere i HSH-HUKområdene (ideelle virksomheter som kirkens familievernkontorer, Bergensklinikkene, Betanien, mfl.). For HSH-HUK-områdene er det kun opplæringsdag i Oslo og Bergen. Psykologforeningen kommer ikke til å ha egen opplæring for forhandlere i disse områdene i år. Utfyllende rundskriv til de tillitsvalgte vil komme i løpet av sommeren. Spørsmål om kurspåmelding kan rettes til Lisbet Jonassen, tlf: 10 31 31, lisbet@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen