Du er her

Friske midler til videreutdanning

Psykologforeningens utdannings-avdeling er blitt tildelt kr 240 000 til utvikling av et videreutdannings-program i rettspsykologi.

Som medlem av Akademisk studieforbund får Norsk Psykologforening anledning til å søke Vox, en etat under Kunnskapsdepartementet, om pedagogiske utviklingsmidler. I år søkte Psykologforenin-gen om støtte til å utvikle et videreutdanningsprogram i rettspsykologi og fikk tildelt kroner 240 000 til dette arbeidet – nest mest av alle studieforbundene som søkte om midler til pedagogisk utvikling. Psykologforeningens utdanningsavdeling ved Ingvild Skinstad Fossum vil lede utviklingsarbeidet i samarbeid med blant andre Ståle Reigstad og Kathrin Koch. Eventuelle spørsmål rettes til Ingvild Skinstad Fossum, ingvild@psyko-logforeningen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen