Du er her

Klinisk og eksperimentell hypnose

Publisert
1. august 2007

Norsk forening for klinisk og eksperimentell hypnose avholder medlemsmøte, med adgang også for ikke medlemmer, 9. oktober fra 17.00 til 20.00. Stedet er Rikshospitalet, seminarrom 3 B1 1017. Kari Kvakestad, tannlege og klinikksjef, vil si noe om erfaringer og utfordringer med ulike metoder for å styrke barns mestringsevne ved tannlegebehandling. Inger Helene Vandvik, prof. emeritus, vil fortelle hvorfor hypnose er viktig i klinisk arbeid med barn. Sjefpsykolog Martin Malmstrøm vil si noe om hvordan man ved å bruke 2–3 behandlingstimer bedre kan bygge opp kontaktforholdet, redefinere problemet narrativt og innsamle fremtidige suggesjoner i traumebehandling. Gratis adgang, enkel servering. Gå ikke glipp av et spennende møte. Evt. henvendelse HC Ramskov Jensen.

E-post ramskov@start.no, mobil 48266986

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen