Du er her

For ansatte i staten

Publisert
1. august 2007

7.–11. november gjennomføres det tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte som er ansatt i staten (helseforetakene er ikke under det statlige tariffområdet). Kurset vil være nordisk rettet, og vil ha deltakere fra både Tannlegeforeningen og Psykologforeningen. Invitasjon sendes til alle tillitsvalgte i staten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen