Du er her

Positiv konferanse

I oktober i år inviterer Mental Helse Sør-Trøndelag og KIM-senteret til nordisk konferanse om psykisk helse: «Kompetanse på brukervis». Gode og vellykkede tiltak og prosjekter presenteres og diskuteres.

Oppmerksomheten mot prosjekter som brukerne selv anser som vellykkede. Det vil også bli diskusjon om endringene som har skjedd innenfor psykisk helse under opptrappingsplanen. Hvor står brukerne i det psykiske helsevernet i dag?

Både brukere, tjenesteytere og beslutningstakere inviteres for å skape en mest mulig variert samling deltakere.

Brukerorganisasjoner, fagmiljøer og offentlige tjenester med bidrag i henhold til disse hovedtemaene:

  • Brukerstyrking, brukermedvirkning og brukerstyring
  • En meningsfylt hverdag – arbeid på forskjellige trinn
  • Kunnskap er makt – voksenopplæring som ledd i tilfriskningsprosessene
  • Tilrettelagte botilbud
  • Opplysningsarbeid og interessepolitikk
  • Internasjonal inspirasjon

Kontakt lisa.ekli@kimsenteret.no. Program og videre informasjon er å finne på konferansens nettsider www.brukerkompetanse.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side

Kommenter denne artikkelen