Du er her

Debatt og kommentar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side 1034-1035

Kommenter denne artikkelen