Du er her

Vel å merke

De sentrale delene av lønnsoppgjørene i de offentlige sektorene er i stor grad gjennomført. Men lokale forhandlinger gjenstår ennå mange steder.

Her følger litt informasjon om lønnsoppgjøret for privatpraktiserende, plikter i forbindelse med pasienthenvendelser, journalføring og Helsetilsynets internkontroller.

Neste sommer er det Tyrkias tur til å være vertskap for den europeiske psykologikongressen, som arrangeres 4.–8. juli 2011. Det er nå åpnet for innsending av abstract.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side 771-773

Kommenter denne artikkelen