Du er her

Erklæringer for trygden

Når NAV ber om erklæring fra psykolog honoreres de etter L-takstene. Fra 1. juli 2010 er disse takstene justert. De nye takstene er som følger: L90 – kr 1421 Erklæring fra psykolog. L120 – kr 1895 Spesialisterklæring for de to første timer. I tillegg honoreres L30 – kr 473 for hver påbegynt halvtime utover to timer. For andre oppdragsgivere enn NAV må pris avtales skriftlig mellom psykolog og oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen