Du er her

Ansettelse og graviditet

Publisert
5. august 2010

Jeg er snart ferdig utdannet psykolog og har nå begynt å søke på ledige psykologstillinger. Min samboer og jeg har imidlertid planer om å få barn. Jeg ser da for meg at det vil kunne være noen arbeidsgivere som vil kunne kvie seg for å tilsette en ung kvinne i høyst fertil alder, for å si det slik. Må jeg forberede meg på å få spørsmål om fremtidig graviditet og familieplanlegging, og hva skal jeg i så fall svare?

Håpefull psykologstudent

Du stiller et veldig relevant spørsmål. Arbeidsgiverens anledning til å stille slike spørsmål har frem til nylig vært uklart regulert. 9. april 2010 ble imidlertid likestillingsloven endret. Den slår nå uttrykkelig fast at det ikke er tillatt å spørre jobbsøkere om graviditet, adopsjon og familieplanlegging. Lovendringen innbærer en modernisering og tilpasning til rettspraksis. Det har nemlig allerede i en periode vært slik at det anses som diskriminering dersom den potensielle arbeidsgiveren tar hensyn til eventuelle opplysninger om graviditet eller innhenter opplysninger om dette i forbindelse med ansettelse. Arbeidsgiveren kan med andre ord ikke bruke som grunnlag for ikke å inngå et ansettelsesforhold, at graviditet og påfølgende fravær vil medføre økonomiske eller andre konsekvenser. Med den nevnte lovendringen anses nå rettstilstanden på dette området som avklart. Det er et absolutt forbud mot å spørre om blant annet graviditet og familieplanlegging. «Familieplanlegging», i likestillingslovens forstand, forstås som planlagt graviditet, planlagt adopsjon, planlegging av hvordan man har tenkt å ta ut foreldrepermisjon, fleksibelt uttak av permisjonen mv.

Det er likestillingsloven § 4 som har fått et nytt tredje ledd, som lyder: «I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.»

K.K.L.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen