Du er her

Gjevt stipend

Den amerikanske kvinneklubben utlyser sitt stipend, med søknadsfrist 1. februar 2011. Stipendet er på 100 000 norske kroner og gjelder studieåret 2011–2012 – som bidrag til avanserte studier og forskning, eller til studieopphold i USA. Søkere må ha sitt interessefelt innenfor barn/unge med særskilte behov, folkehelse, eldreomsorg eller helsesektoren. Søkere må være norske statsborgere.

Kvinneklubben er, med sine rundt 300 medlemmer, en frivillig organisasjon, uten faste bidragsytere. Den har likevel helt siden 60-tallet greid å dele ut tilsvarende stipend annethvert år.

Les mer: www.AWCOslo.org

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen