Du er her

Boknytt

Publisert
5. august 2010

Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen, Olle Söderhamn (red.) | Utdanning til omsorg i fortid, nåtid og framtid Om omsorg gjennom temaer som teknologi, etikk, materialitet og kjønn.Gyldendal Akademisk, 2010

Per Anders Nordengen | Alt har sin tid – om sorg og krise, håp og muligheter  Sorg og kriser tilhører livet. Bok med hjelpemidler for å komme seg gjennom. Forfatteren har erfaringer fra 30 år som prest, samtaleveileder og foredragsholder. Skagerrak forlag, 2010

Åsa Nilsonne | Mindfulness Treningsredskap for hjernen Den svenske psykiateren har utgitt flere små bøker om hvordan alle med enkle midler kan ta grep om sine liv. Fjerde i rekken på norsk. Gyldendal Akademisk, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen