Du er her

Lavterskel i kommunen

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til sensommertreff i Oslo, med tema Kommunepsykolog – erfaringer fra felten.

Det er Gry Hilde Andresen som vil dele sine erfaringer fra feltet, og hun vil snakke om både de mulighetene og om de utfordringene som ligger i det å være lavterskelpsykolog i kommunen. Kveldsseminaret åpner for dialog og erfaringsutveksling.

Tid og sted: 26. august kl. 19.00, på Dattera til Hagen, 2. etasje, Oslo. Fri adgang.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen