Du er her

Affekt og relasjon i empirisk psykoterapiforskning

ERIK STÄNICKE forsvarte 14. juni 2010 sin avhandling Analytic change after analysis – A conceptual case-based follow-up study for ph.d.- graden ved Universitetet i Oslo.Kontakt: erik.stanicke@diakonsyk.no

Hva kjennetegner endring hos mennesker som har gått i psykoterapi? Fortsetter pasienter en utviklingsprosess, stopper endringen opp eller henfaller de til tidligere samhandlingsmønstre? Kan endringer som er initiert i en psykoterapi, inngå i en fortsatt utviklingsprosess etter endt behandling; såkalt post-behandlingsprosess? Avhandlingen er en teore-tisk studie og består av en konseptuell og kasusbasert etterundersøkelse, med utgangspunkt i dybdeintervjuer av sju informanter som har gått i psykoanalyse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen