Du er her

Mot normalt

Psykologikongressen 2010 går av stabelen 30.–31. august i Oslo. Kongressen er den sjuende i rekka, og har som tema «Normalitet og avvik i psykologien».

Programmet omfatter plenumsforedrag, symposier og debatter, som tar for seg normalitet og avvik fra mange forskjellige psykologiske perspektiver. To spennende møter under årets kongress vil være med Adrian Wells fra Universitetet i Manchester (og professor II i klinisk psykologi ved NTNU) og med Glen O. Gabbard fra Baylor College of Medicine, Houston.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen