Du er her

Er du en Akademiker?

An-Magritt Aanonsen og Rune Frøyland vil at psykologer skal få en identitet som akademikere med både stor og liten A.

Publisert
1. april 2006

IKKE I TVIL: – Akademikerne er den naturlige hovedorganisasjonen for oss, sier visepresident Rune Frøyland og president An-Magritt Aanonsen.

– Alle foreninger trenger et større fellesskap i form av en hovedorganisasjon. Det er alltid temaer som peker ut over egen organisasjon, sier An-Magritt Aanonsen.

Da Psykologforeningen i 1998 gikk ut av Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) var det fordi denne viste seg ute av stand til å ivareta interessene til både høyskole- og langtidsutdannede akademikere. Ikke uventet var det spørsmålet om lønn som fikk fart på overgangen til den nystartede hovedorganisasjonen Akademikerne.

– Langtidsutdannede akademikere stiller andre krav enn høgskoleutdannede. På lønnssiden er de mer åpne for fleksibilitet og individuelle løsninger – noe som på sikt gir hele gruppen en sterkere stilling, sier Frøyland, som for tiden er leder av Akademikerne Helse som blant annet har ansvar for forvalte leger og psykologers fellesinteresser.

– I AF så vi at vi tapte på grunn av manglende differensiering mellom de ulike gruppene innad i foreningen, forteller Aanonsen.

Ikke bare lønn

Spørsmålet om lønn var avgjørende i 1998, men etter hvert har psykologenes hovedorganisasjon utvidet arbeidsfeltet. I dag jobber Akademikerne for eksempel med forsknings-, utdannings- og skattepolitikk og spørsmål knyttet til medlemmenes pensjon.

– Akademikerne er også den eneste hovedorganisasjonen til å organisere frie yrker og selvstendig næringsdrivende, noe som er aktuelt for mange psykologer, forteller Aanonsen.

– Psykologer må også få en identitet som Akademiker med stor A. – Man må ikke bare spørre seg hva man får ut av medlemskapet i Psykologforeningen, men også hva man får ut av medlemskapet i Akademikerne. Akademikerne er en del av Psykologforeningens virksomhet og snakker også for psykologene.

Aanonsen, som i sin tid var den første valgte lederen av Akademikerne, kan fortelle at hovedorganisasjonen blant annet jobber mye med avtalen om Inkluderende Arbeidsliv.

Akademikerne hadde per 1. januar 125 937 enkeltmedlemmer fordelt på 15 medlemsorganisasjoner. Men medlemmene forholder seg aldri direkte til hovedorganisasjonen, noe som ifølge Aanonsen kan gjøre at Akademikerne blir usynlig for dem. Hun oppfordrer derfor Psykologforeningens medlemmer til å gå inn på Akademikernes hjemmesider og følge med på hva som skjer. Frøyland er på sin side opptatt av at man ser Psykologforeningen, ikke som et medlem i, men som en del av Akademikerne.

– Hovedorganisasjonen har forhandlet frem betydelig billigere forsikringsordninger for medlemmene, og har vært sentral i arbeidet med utarbeide bedre pensjonsordninger også for arbeidstakere i frie yrker, avslutter de to.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side 389

Kommenter denne artikkelen