Du er her

Lønnsoppgjørene

Publisert
1. april 2006

I helseforetakene er så vidt de første sentrale delene av forhandlingene per 1. januar 2006 påbegynt. De årvisse forsinkelsene i disse forhandlingene er i år til en viss grad forårsaket av at forrige lønnsoppgjør først ble sluttført 19 måneder på overtid rett før jul. Det er beklagelig at forhandlingssystemet i NAVO ikke har vist seg hensiktsmessig for å håndtere lønnsoppgjørene i sykehusene. Systemets åpenbare imperfeksjoner blir ikke løst ved vår motparts opptreden – se redegjørelsen i desembernummeret av Tidsskriftet. Først skal Akademikerne sentralt forhandle ferdig A1-delen av overenskomsten. Deretter skal Legeforeningen forhandle sin A2-avtale sentralt. Og endelig kan de lokale B-delsforhandlingene foregå i hvert helseforetak. Forhandlingene i hvert foretak vil sannsynligvis finne sted en eller annen gang etter påske. Det er kun lønnsspørsmål som skal forhandles i den lokale delen av avtalene. I Riksmeklingsmannens løsning på forrige lønnsoppgjør før jul, ble det fastsatt at Akademikerne og NAVO-helse skulle gå igjennom forhandlingssystemet, særlig med tanke på de sosiale bestemmelsenes plassering. I dette skulle også de andre hovedsammenslutningene inviteres. Dette arbeidet kan også forårsake forsinkelser i forhandlingsprosessen.

Kommunal sektor (KS). Forhandlingene sentralt påbegynnes 3. april og skal være sluttført senest 1. mai. For Psykologforeningens medlemmer skal alle lønnsendringer forhandles i hver enkelt kommune/fylkeskommune, uavhengig av de sentrale forhandlingene. Hovedtillitsvalgte for Psykologforeningen i kommunen må kreve opptatt forhandlinger. Er du hovedtillitsvalgt i en kommune, eller dersom du er eneste psykolog i kommunen, og ikke vet hvordan du skal gå frem: Ta kontakt med din lokalavdeling eller forhandlingsavdelingen.

Oslo kommune: For de ansatte i Oslo kommune brukes fortsatt et sentralt forhandlet lønnssystem. De sentrale forhandlingene begynner 4. april. Forrige år ble det ikke avsatt penger til lokale forhandlinger. Det er sterkt ønskelig at store deler av økonomien i år avsettes til lokale forhandlinger. Når de sentrale forhandlingene er sluttført, vil resultatet bli sendt ut til de tillitsvalgte i Oslo kommune.

Statsansatte: (omfatter ikke ansatte i helseforetakene). Også i staten er forhandlingssystemet sentralt styrt, vanligvis med generelle tillegg til alle og en begrenset sum penger som det kan forhandles fordelingen av lokalt i hver etat. Frist for den sentrale delen av forhandlingene er 1. mai. Lokale forhandlinger vil sannsynligvis først kunne gjennomføres etter sommeren. De hovedtillitsvalgte vil bli orientert når forhandlingene sentralt er sluttført.

HSH/HUK-områdene: De sentrale forhandlingene vil sannsynligvis bli gjennomført før sommeren. Lokale forhandlinger vil først finne sted til høsten.

For oppdatert informasjon om utviklingen i lønnsoppgjørene – se under lønns- og arbeidsvilkår på www.psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen