Du er her

Egen lønn?

Publisert
1. april 2006

I alt 16 % mener at deres arbeidsinnsats i stor grad påvirker egen lønn, viser en medlemsundersøkelse foretatt på oppdrag fra Akademikerne. Oppfatningene om i hvor stor grad arbeidsinnsatsen påvirker lønnen, er påvirket av i hvilket tariffområde du jobber. I helsesesektoren og blant kommunalt ansatte var det like mange (16 %) som mente at arbeidsinnsatsen påvirker lønnen. I statlig sektor var det kun 8 % som mente at arbeidsinnsatsen i stor grad kunne påvirke lønnen. I privat sektor var tilsvarende tall 39 %, mens 85 % av de som driver egen næringsvirksomhet (for eksempel privatpraksis), mener at egen arbeidsinnsats i stor grad påvirker lønnen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen