Du er her

Død

Publisert
1. april 2006

Min ektefelle, som var medlem i Psykologforeningen, døde for en måned siden. Hvilke forsikrings- og stønadsordninger hadde han gjennom sitt medlemskap?

Etterlatt

Gjennom medlemskapet i Psykologforeningen er det ingen automatisk forsikring av noe slag. Medlemmer kan imidlertid tegne en rekke forsikringer – og få modererte priser fordi de er medlemmer hos oss. Ved dødsfall bør etterlatte sjekke en rekke forhold.

1. Økonomisk støtte ved gravferd. Det er særlig de gamle fagforeningene som fra lang tid tilbake har en etablert ordning med gravferdsstøtte. Psykologforeningen er relativt ung som fagforening, og har ikke noen slik ordning, dessverre.
2. Egen livsforsikring ved død. Har du ikke oversikt over hvilke forsikringer din mann hadde, bør du se igjennom alle kontoutskrifter for det siste året, for å se om han har betalt forskjellige forsikringspremier. Kontakt de aktuelle forsikringsselskapene – og få opplyst hvilke forsikringer han hadde. Psykologforeningen har de siste årene hatt sine medlemstilbud i Vital. Tidligere var disse forsikringene i Forenede Forsikring (nå Gjensidige). Om du er i tvil, ta kontakt med disse selskapene.
3. Egen alderspensjonsforsikring. Hadde din mann en privat alderspensjonsforsikring, livrente, eller lignende, så ta kontakt med forsikringsselskapet. For enkelte av disse ordningene kan det være aktuelt med økonomiske disposisjoner. Det gjelder blant annet ved premiefond knyttet til en alderspensjonsforsikring.
4. Forsikring gjennom jobben. Gjennom sitt ansettelsesforhold kan din mann ha forsikringer. Ta kontakt med hans arbeidsgiver/personalkontoret – og eventuelt arbeidsgivers forsikringsselskap. Det kan både være snakk om engangssummer som utbetales ved død, og det kan være månedlige utbetalinger til deg som etterlatt. Ren etterlattepensjon er riktignok nå mer sjelden. Hvis dere har felles barn som er under 18 år, vil det ofte være en månedlig barnepensjon. Dersom psykologen var ansatt i en offentlig stilling ved sin død, vil det være knyttet en del slike forsikringer til hans tjenestepensjon.
5. Tidligere ansettelsesforhold. Selv om din mann ikke var i offentlig tjeneste da han døde, kan det være ytelser dere er berettiget til fra forsikringsordninger koplet til hans tidligere arbeidsgivere, enten de var private eller offentlige bedrifter. Særlig store private bedrifter som banker og forsikringsselskaper har hatt slike ordninger som gir effekt lenge etter at ansettelsesforholdet ble avsluttet. Det kan her være snakk om både engangsutbetalinger og om barnepensjoner.
6. Dersom din mann døde i forbindelse med en reise, vil en del reiseforsikringer kunne gi engangsutbetalinger.

Dersom din mann var over 70 år ved sin død, vil de fleste av disse forsikringene enten være uaktuelle, eller være kjent fordi han allerede mottok alderspensjon. Egne private pensjonsfond, livrente, etc. kan det enkelte ganger allikevel være noe midler igjen i som skal fordeles til de etterlatte.

Hvis din mann hadde en privatpraksis, må pasienter orienteres på forsvarlig vis. Få en kollega av din mann til å ta seg av dette. Psykologforeningen kan også kontaktes for råd. Du som pårørende skal ikke gå inn i din manns journalarkiv. Når en psykolog dør, skal fylkeslegen kontaktes om hvor journalarkivet skal oppbevares videre. Det er intet alternativ at psykologens arvinger oppbevarer journalene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen