Du er her

Selvstendig praktiserende psykologer – Seminar og årsmøte

Publisert
1. april 2006

Ved en beklagelig feil trykket Tidsskriftet i siste nummer fjorårets kunngjøring av ISPs årsmøtet. Her er den riktige informasjonen:

Interessegruppa for selvstendig praktiserende psykologer (ISP) arrangerer denne gang sitt årvisse seminar og årsmøte i Rogaland, på naturskjønne Sola Strandhotell (www.sola-strandhotel.no) 26.–28. oktober 2006. Det vil som vanlig bli faglige, fagpolitiske og forhåpentligvis kulturelle innslag, samt tid for sosialt samvær og mer uformell sosial kontakt. Endelig program er ennå ikke fastlagt. Vi håper spesielt at yngre psykologer uten driftshjemmel vil føle seg velkomne til å bidra med sine erfaringer og problemstillinger både fra tradisjonelle og nye arbeidsområder. Og selvsagt vil det manglende økonomiske og sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig praktiserende psykologer fokuseres. Hold øynene åpne for kommende annonse i Tidsskriftet, og følg med på ISPs hjemmeside via Psykologforeningens sider (og Rogaland fylkesavdelings hjemmesider).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen