Du er her

To på gangen

Publisert
1. april 2006
1. Kor lenge har du vore med i spesialistutvalet?
2. Kvifor brukar du tid på å jobba gratis med dette?
2006-04-391-01-d.jpg

Bibi Kj. Schjødt

Spesialistutvalet samfunn

1. Sidan 1991
2. Fordi det er kjempespanande. Eg brenn for fagfeltet, og det er stimulerande å vera der avgjerdene blir tekne og ha høve til å påverka.
2006-04-391-02-d.jpg

Kolbein Lyng

Spesialistutvalet geronto

1. Det hugsar eg ikkje.
2. Fordi eg ser det som veldig viktig å få vist fram fagfeltet som ei kjempeutfordring og eit potensial for psykologien. Vi har ein viktig kompetanse når det gjeld å hjelpa eldre menneske til å halda ved like eller betra livskvaliteten.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen