Du er her

Moms i privatpraksis

Publisert
1. april 2006

Helsetjenester er generelt unntatt fra momsplikten. Der selvstendig næringsdrivende helsepersonell driver sin virksomhet i kontorfellesskap og oppretter et felles driftsselskap, har inntil nå omsetningen i driftsselskapet vært momspliktig. Med virkning fra 1. mars 2006 er merverdiloven § 5b endret på dette punktet, slik at vederlagene mellom helsepersonell og driftsselskap ikke lenger er momspliktig. Det forutsettes at eierne av driftsselskapet også yter helsetjenester i virksomheten, og at det ikke tas påslag på leievederlagene i et slikt omfang at det dreier seg om en forretningsmessig utleievirksomhet. Se for øvrig Ot. prp. nr. 1 (2005–2006) om Skatte- og avgiftsopplegget for 2006, side 125 og utover.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen