Du er her

Frem og tilbake er like langt!

Publisert
1. april 2006

Poliklinikken der jeg jobber, har flyttet til nabobygda. Det betyr at jeg ikke lenger kan sykle til jobben, men blir avhengig av bil eller buss når den en sjelden gang går. Jeg får tilleggsutgifter på ca. 10 000 per år. Gir loven meg rett til kompensasjon for dette? Jeg søkte jo i sin tid jobben fordi den lå nær hjem og barnehage.

Bofast

En varig flytting av arbeidsplassen gir normalt ikke rett til noen kompensasjon. Enkelte ganger er det aktuelt med en del praktiske ordninger i en overgangsfase, men det høres ikke ut til å være bakgrunn for noe slikt her. Du må vurdere om det etter hvert er aktuelt å søk arbeid nærmere bostedet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side

Kommenter denne artikkelen