Du er her

Skolepsykologi

Publisert
5. juni 2011

Hver fjerde ungdom mellom 16 og 20 år har psykiske lidelser. Et ny doktoravhandling viser at hvis elevene lærer om psykiske lidelser fører det til en klar nedgang i psykiske problemer. Det har også en uventet, men veldig klar effekt mot mobbing.

– Å skille mellom psykiske problemer og mobbing blir kunstig. De er så sammenvevd at det ikke er mulig å skille dem fra hverandre, sier forsker Bror Just Andersen, spesialrådgiver for kvalitet ved Psykiatrisk senter i Bærum som står bak doktoravhandlingen. […] I USA har de høyere vurderingskompetanse på skolene. Det kunne vært en idé å ansette psykologer i den videregående skolen sånn at man kunne ta tak i problemene på et tidligere tidspunkt, sier Just Andersen.

Dagbladet 9.5.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen