Du er her

Flinkisstudium

Publisert
5. juni 2011

Seks i alle fag fra videregående skole, blir ifølge Universitetsavisa sannsynligvis kravet for dem som vil inn på NTNUs nye seksårige profesjonsutdanning i psykologi.

Eksperter mener endringen på sikt vil føre til svekking av faget og skeiv sosial rekruttering.

Med direkteopptak fra videregående skoler skrus karakterkravene opp. Nå blir profesjonsstudiet i psykologi forbeholdt de ekstremt skoleflinke.

Psykologene får ifølge universitesavisa.no dermed samme utfordring som medisin-studiene har hatt i mange år. I høst vedtok styret ved NTNU en omlegging av profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Fra et femårig løp med opptak av studenter fra det ettårige introduksjonsstudiet i psykologi – til et seksårig løp med opptak direkte fra videregående skoler, basert på karakterer fra vitnemålet.

byavisa.no 10.5.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen