Du er her

Barn med medfødt hjertefeil

Kim Stene-Larsen forsvarte 4. mars sin avhandling Emotional and Behavioral Problems in Infants and Toddlers with Congenital Heart Defects. A longitudinal study from birth to 36 months of age for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: kim.stene-larsen@fhi.no

Stene-Larsen undersøkte om psykiske plager hos barn med medfødt hjertefeil kan påvises allerede i spedbarnsalderen. Han fant at ved 6 måneders alder viste barna mer symptomer på irritabilitet. Ved 18 måneders alder hadde barna høyere forekomst av separasjonsangst, mens de ved 36 måneders alder ikke lenger hadde symptomer på psykiske plager. Barn med lett hjertefeil var fri for psykiske plager gjennom hele den undersøkte småbarnsperioden. Grunnen til at en ikke fant økt risiko for plager ved 36 måneders alder kan være at de fleste da har gjennomgått den mest inngripende behandlingen og derfor har fått tid til å restituere seg psykologisk. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen