Du er her

Studievalg

Publisert
5. juni 2011

Ungdommen er i ferd med å skikke seg. De søker seg til studieretninger som vil gjøre dem nyttige for samfunnet. […] Dagens unge har vokst opp i et overflodssamfunn, og de stiller antakelig høyere krav til materiell velstand enn tidligere generasjoner. Noen av dem kan komme til å strebe så hardt etter velstand og lykke at hverdagen blir for tøff. Da kan de få hjelp av et stort antall jevnaldrende som vil studere psykologi. Mange unge ser ut til å ha skjønt at psykologene vil bli mer og mer etterspurt.

Trygve Lundemo kommenterer tallene fra Samordna opptak i Adresseavisen 28.4.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen