Du er her

Møte med Kristin Spitznogle

Yngre psykologers utvalg (YPU) arrangerer fra tid til annen kveldsseminar i Oslo, der vi inviterer en psykolog eller to som har gjort noe utradisjonell eller spesielt interessant til å komme og fortelle om dette. Denne gangen kommer psykolog Kristin Spitznogle for å snakke om infotainment, og hvordan hun tenker og jobber for å formidle psykologi i ulike medier og fora. Arrangementet foregår på Dattera til Hagen, Grønlandsleiret i Oslo, torsdag 16.juni 2011 kl. 19–21. Uformelt og dialogpreget seminar med gratis adgang.

Styret

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen