Du er her

Forskningsnotiser

Å lesa til musikk ein ikkje likar, gjev dårlegare tekstforståing.

Laura Chaddock og kollegar sette VR-briller (virtual reality) på 18 fotballspelarar, symjarar og tennisspelarar på elitenivå og ba dei om å kryssa ein simulert 8 meter brei tofelts-veg.

Av vaksne i USA oppgjer 3,5 prosent sjølve at dei er homofile. Dette kjem fram i ein studie publisert av The Williams Institute i Los Angeles.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side 577

Kommenter denne artikkelen