Du er her

Rus og bipolar lidelse

Trine Vik Lagerberg forsvarte 16. februar 2011 sin avhandling Substance use in bipolar disorder – associations with age at onset, treatment delay and outcome for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: trinevl@gmail.com

Studien viser at pasienter med bipolar lidelse har økt risiko for å prøve illegale rusmidler sammenlignet med friske personer. Pasienter med misbruk i tillegg til bipolar lidelse synes å fungere dårligere, men viser få tegn til å ha en mer alvorlig bipolar lidelse enn pasienter uten rusmisbruk. Sammenhengen mellom cannabismisbruk og en lavere debutalder tyder på at cannabis kan utløse bipolar lidelse hos personer som er disponert for sykdommen. Rusmisbruk ser ikke ut til å være til hinder for å starte behandling for bipolar lidelse, mens det å vente lenge på behandling utgjør en risiko for å utvikle misbruk, kanskje som et forsøk på å dempe symptomer på bipolar lidelse. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen