Du er her

Boknytt

Therese Dahl | Brukeren som veileder Ambulant Brukerstyrt TilnærmingFagfolk og brukere skriver om en metode for samarbeid mellom enkeltindividet og hjelpeapparatet. Premiss: Brukerne av helse- og sosialfaglige tjenester vet best hva de trenger hjelp til og hvordan hjelpen bør tilbys. Gyldendal Akademisk, 2011

The Arbinger Institute | Konfliktens anatomi Konfliktløsning i praksisInneholder verktøy for å forstå og løse konflikter, og lederskapsverktøy for økt innflytelse. Gyldendal Akademisk, 2011

Anthony P. Morrison et al. (red.) | Hvis du tror du er gal, tro om igjen! Kognitiv terapi ved psykoserHar som mål å gi mennesker med psykosesymptomer forståelse og skape positive forandringer som bidrar til bedring. Internasjonalt anerkjente fagpersoner bidrar. Universitetsforlaget, 2011

Ingeborg Herset & Sveinung Horverak | Rom for taushet i profesjonelle samtaler Hvordan forstå og håndtere det ubehagelige fraværet av verbal samhandling som kan oppstå i møte med brukeren? Boka presenterer tolv strategier. Fagbokforlaget, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen