Du er her

Traumer i et kulturperspektiv

En evidensbasert humanist. Slik ble Laurence Kirmayer introdusert på seminaret «New Perspectives on Trauma», et seminar om kulturens innflytelse på hvordan vi opplever og behandler traumer.

HOVEDFORELESER: Kanadiske Laurence J. Kirmayer er opptatt av kultursensitiv traumebehandling.

Foto: Arild Aambø

Skal vi hjelpe traumatiserte mennesker på tvers av kulturer, må vi både reflektere over antagelsene i egen kultur og forstå det sentrale i den hjelptrengendes kultur. Men dette reiser raskt en ny utfordring:

– Det som er kulturelt passende, er ikke nødvendigvis likt det som er effektivt, fremhevet Kirmayer. Den kanadiske professoren redegjorde også for sin skepsis mot PTSD-diagnosen – en sekk med altfor mye i – og den funksjonen diagnosen har fått.

Avslutningsvis var den evidensbaserte humanisten tydelig:

– As healers we should believe in what we are doing, and as scientists we should be sceptical to what we are doing!

For meg ble dette også en påminnelse om hvor nødvendig kulturperspektivet er i den videre prosessen knyttet til Psykologforeningens tilslutning til Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis, helt uavhengig av om vi arbeider med traumer eller på andre felt. Hele programmet for konferansen kan leses på www.nakmi.no.

Tove Beate Pedersen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen