Du er her

Doktorgrader

Samfunnet må utvikle strategier som kan forebygge mobbing. Skolen er en viktig arena for tiltak.

Avhandlingen undersøker hva som kan bidra til utvikling av angst og depresjon hos ungdom.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side 1531

Kommenter denne artikkelen