Du er her

Vel å merke

En evidensbasert humanist. Slik ble Laurence Kirmayer introdusert på seminaret «New Perspectives on Trauma», et seminar om kulturens innflytelse på hvordan vi opplever og behandler traumer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side 1546

Kommenter denne artikkelen