Du er her

Bygge barn

Publisert
1. desember 2008

I skolene trengs en utvidet faglig kompetanse. Slik kan psykisk helsevern få en sterk forankring i skolens læreplaner, samtidig som det kan øke tilgang på helsesøster- og psykologtjenester i skolene. Da vil ungdomspsykiatriens stilling nasjonalt kunne styrkes og det vil få ringvirkninger lokalt. Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne.

Linn-Aurora Wengen i Østfold KrFU på moss-avis.no 12.11.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen