Du er her

Boknytt

Asle Hoffart | Se deg rundt! Et selvhjelpsopplegg for deg med sosial angst Programmet i boken bygger på kognitiv terapi. Gir råd, veiledning og konkrete øvelser for mestring av sosial fobi, utrygghet og vanskelige situasjoner. Gyldendal Akademisk, 2008

Steven C. Hayes | Slip tanketyranniet Tag fat på livet Øvelser for å øke oppmerksomt nærvær og lære leseren til å kjenne igjen egne mønstre. Skrevet av en av grunnleggerne av ACT-metoden (Acceptance, Commitment and Therapy). Dansk Psykologisk Forlag, 2008

Harlene Anderson & Per Jensen (red.) | Inspirasjon Tom Andersen og reflekterende prosesser 41 bidragsytere fra 10 forskjellige land presenterer den reflekterende samtaleprosessen og mannen bak arbeidsformen, professor Tom Andersen (1936–2007). Gyldendal Akademisk, 2008

Ann Merete Otterstad (red.)| Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold Fra utsikt til innsikt Bidragsytere fra utdanningene for førskolelærere, sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere og allmennlærere. Universitetsforlaget, 2008

Martin L. Kutscher | Børn med blandingsdiagnoser En innføring i ofte sameksisterende atferds- og nevropsykologiske forstyrrelser hos barn. Håndbok for både foreldre og fagfolk. Forfatteren er nevrolog med spesialisering innen pediatri. Dansk Psykologisk Forlag, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen