Du er her

Samspill

Publisert
1. desember 2008

I de siste 30 år har forskningen i Norge dreid kraftig. Nå er mennesket i fokus og samfunnsforskningen har lenge vært den største sektoren. […]

Vi har redusert produksjonen av teknologer og naturvitere til under en fjerdedel av hva det var for 25 år siden, samtidig bruker vi under halvparten så mye til forskning som for eksempel Sverige.

Dette betyr at vi godt kan øke innsatsen på de sektorene som har skapt og fremdeles skaper velstanden vår, uten at innsatsen til samfunnsforskning reduseres. Balansen må imidlertid gjenopprettes, for vi lever ikke godt av fredsforskning og levekårsundersøkelser om 20 år.

[…] teknologier har alltid paradigmeskift og ressurser går tomme med jevne mellomrom. Hvis vi ikke fyller på med nye muligheter og tillater ny kreativitet vil hjulene sakte stoppe opp.

Vi vil ha nok psykologer på det tidspunktet, men spørsmålet er om vi har råd til å bruke dem.

Einar Risvik, forskningsdirektør ved Matforsk i kronikk på forskning.no 26.10.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen