Du er her

Sjelegransker

Publisert
1. desember 2008

Espen Schaanning er professor i idéhistorie, og har skrevet boka «Menneskelaboratoriet», om Botsfengselets historie. I utgangspunktet var presten den viktigste personen i fengselet, men psykiatere tok gradvis over denne posisjonen, mener Schaanning, som synes presten kan ha en positiv rolle å lenge det skjer på fangenes premisser.

– I dag er rollen som medmenneske faktisk veldig viktig. Presten er en sjelesørger, mens psykologer og psykiatere er sjelegranskere, som gjør folk til objekter.

Klassekampen 30.10.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen