Du er her

Pryl

Publisert
1. desember 2008

– Det er klart at fysisk avstraffing er negativt for barns utvikling, men vi må hugse at slik avstraffing kan ha ulik meining ulike stader. Fleire stader vert fysisk avstraffing sett som teikn på at ein bryr seg. I slikt tilfelle er det dialog og opplysning som må til. Ikkje straff.

Professor emeritus i psykologi Karsten Hundeide til NRK 10.11.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen