Du er her

Hypnose

Publisert
1. desember 2008

Ifølge [professor Inger Helene Vandvik] ligger man i det norske helsevesenet langt bak amerikanske leger og psykologer, som er ledende når det kommer til bruk av hypnose i behandlingen.

Også i Sverige er kjennskapen til hypnose større enn her til lands.

Der brukes teknikker fra hypnoterapi blant annet av tannleger, i tillegg til psykologer.

ABCnyheter 10.11.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 12, 2008, side

Kommenter denne artikkelen