Du er her

Boknytt

Torbjørn Vatnaland | Juklerødsaken Var Arnold Juklerød vir-kelig sinnssyk og en fare for sine omgiv-elser, eller var han en heroisk og ubøyelig kritiker og samfunnsstormer som noen ønsket å kvitte seg med? Tell Forlag, 2010

Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen | Allianser Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeidHvilke verdier og hva slags teori ligger til grunn for sosialt arbeid? Hvilke virkemidler har sosialarbeideren til rådighet? Gyldendal Akademisk, 2010

Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes | Personlighetspsykiatri Sammenfatter nyere kunnskap og teorier om person-lighetsutvikling og personlighets-problemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. Gyldendal akademisk, 2010

Camilla Heiberg Nilssen og Helene Storm | Kors på halsen To søstre om hvordan det er å ha en lillesøster som er betegnet som en av landets verste selvskadere.  Dinamo Forlag, 2010

Svein Eikeseth, Frode Svartdal | Anvendt atferdsanalyse Teori og praksisModerne atferdsanalyse har bidratt til forståelse og behandling av en rekke tilstander. Ny utgave med tre nye temaer: aksept- og forpliktelses-terapi, behandling av kroniske smerter, og behandling av rusmisbruk. Gyldendal Akademisk, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen