Du er her

Trygden ønsker elektroniske refusjonskrav

Helseøkonomiforvaltningen vil nå ha flest mulig av refusjonskravene innlevert elektronisk, og fra 1. juni innføres automatisk frikort for pasienter i hele landet.

Publisert
5. mai 2010

ELEKTRONISK: Psykologen med driftstilskudd kan nå levere alle refusjonskrav via pc-en. Foto: YAY Micro.

Helseøkonomiforvaltningen (tilsvarer «trygden» og forkortes Helfo) vil nå automatisk sende frikort til pasientene når pasienten når egenandelstak I – kr 1840. Helfo registrerer egenandeler basert på refusjonskravene sendt inn fra ulike behandlere pasienten har oppsøkt: fastlege, poliklinikker, apotek og avtalespesialist/psykolog. Dette medfører at psykologen må sende inn refusjonskravene oftere enn før, ideelt minst hver annen uke. Dersom pasienten i mellomtiden har betalt for mange egenandeler, får han eller hun det overskytende beløpet returnert fra Helfo etter noen uker.

Pass på egenandelen!

På tross av sterke reaksjoner fra Psykologforeningen og Legeforeningen skiller ikke Helfo mellom betalte og ikke-betalte egenandeler. Dette er sterkt beklagelig, da det kan medføre at pasienter får frikort uten å ha betalt egenandelen til psykologen. Helfos praksis medfører at psykologen må være ekstra aktpågivende med innkreving av egenandeler for å ikke bli påført tap.

Ny mønsteravtale

Helfo sender i løpet av kort tid også ut ny mønsteravtale for direkteoppgjør. Psykologforeningen har det siste året vært i intens kommunikasjon med Helfo om de endrede kravene i avtalen. Slik mønsteravtalen nå blir, mener vi at den er akseptabel. Helfo vil ha flest mulig av refusjonskravene innlevert elektronisk – enten på linje (Norsk Helsenett) eller på CD/diskett. Dette sparer Helfo for mye arbeid. Hovedkravene til hvordan refusjonskravene sendes inn, er:

  • Alle som nå har driftstilskudd, benytter elektroniske pasientjournaler – en følge av kravet om levering av elektronisk statistikk på CD/diskett til Norsk pasientregister. Det medfører derfor ikke så store ekstrabelastninger for psykologene at refusjonkravene nå også må leveres på CD.
  • Ingen psykologer behøver foreløpig å levere på elektronisk linje (Norsk Helsenett eller tilsvarende linjer)
  • Psykologer med driftstilskudd, men som gjennomsnittlig leverer under 25 regninger (konsultasjoner) per måned (eller maks kr 10 000 per måned), kan fortsatt levere refusjonskrav på papir, men bør levere på CD/diskett
  • Psykologer som ikke har driftstilskudd, kan fortsatt levere refusjonskrav på papir. Dette omfatter psykologer som driver med kun refusjon (gammel refusjonsrett fra før 1993). Det samme gjelder utdanningskandidater med midlertidig refusjonsrett

Hyppigere innlevering

Helfo ønsker at refusjonkravene leveres oftere enn før, minst hver annen uke. Det er for at pasientene ikke skal betale for mange egenandeler før de får tilsendt automatisk frikort. Endret hyppighet i innsending av refusjonskravene medfører en rutineendring for psykologene. Selv om refusjonskrav ønskes innsendt minst hver annen uke, er loven om foreldelse av refusjonskrav uendret – 6 måneder.

Det kreves i dag ikke oppkopling til Norsk Helsenett eller annen linjelevering til Helfo. Før et eventuelt fremtidig pålegg om kostbar linjeoppkopling må det gjennomføres en prosess der Psykologforeningen er involvert. Dette er Psykologforeningen og Helfo enige om, og det fremgår også av mønsteravtalen. Psykologforeningen har arbeidet intenst for å få ned kostnadene ved fremtidig linjeoppkopling i et samarbeid med departement, direktorat, Norsk Helsenett, andre profesjonsforeninger og systemleverandører. Det er omsider en forståelse for at enklere og billigere løsninger må være utviklet før det er aktuelt med linjeoppkopling (Norsk Helsenett eller tilsvarende).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side 462

Kommenter denne artikkelen