Du er her

JON HAUG

forsvarte 28. januar sin avhandling Diabetes i kropp og sinn – teorien om de spesifikke psykologiske prosessene ved type 1 diabetes for dr.philos. graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt psykologjonhaug@gmail.com

Diabetes i kropp og sinn

Det er en uløselig sammenheng mellom den kroppslige skaden og de mentale utfordringene som livet med og behandlingen av sykdommen innebærer. I nesten 30 år har Haug innhentet data gjennom empiriske studier og terapeutisk arbeid. Han viser at når den kroppslige og den psykologiske siden av sykdommen ses i sammenheng, øker forståelsen for de psykologiske prosessene pasienten stilles overfor. Det bidrar også til at helsepersonell kan være målrettede og gode støttespillere når de skal hjelpe mennesker med å håndtere sykdommen. Dette kan få avgjørende betydning for helsetilstand og livslengde.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen