Du er her

Debatt

Bør psykologstudenter gå gjennom noen form for organisert selvutvikling før de skal ut i jobb, eller modnes de nok gjennom den seksårige studieplanen med pensum og praksis?

Statistisk er det mer psykiske helseproblemer blant de med lav inntekt og lav utdannelse. Da må vi kunne diskutere at avtalespesialistenes klienter ser ut til å ha en bedre sosioøkonomisk bakgrunn enn i det psykiske behandlingsapparatet ellers.

For å unngå en homogen psykologprofesjon bør man beholde opptak fra årsstudiet i psykologi, fremfor å gjøre som Universitetet i Oslo og legge karakterene wfra videregående skole til grunn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side 452-457

Kommenter denne artikkelen