Du er her

Hjernevask 

Publisert
5. mai 2010

ÅGE DISETH: Liker Hjernevask. FOTO: PRIVAT

Debatten i etterkant av «Hjernevask» gir inntrykk av at enkelte aktører argumenterer mot et konstruert fiendebilde av biologien. Ideologisk begrunnet motstand mot biologi synes å være en svakhet ved eksempelvis tverrfaglig kjønnsforskning. Men dette er lite diskutert ved norske universiteter, kanskje også fordi det faktisk er store barrierer mellom fagene. Dette er en av grunnene til at «Hjernevask» er en viktig programserie. Kanskje bør kunnskap om biologi og adferdsgenetikk inngå som en del av allmenndannelsen ved norske universiteter, på linje med filosofi og vitenskapsteori?

Psykolog Åge Diseth i Bergens Tidende 6.4.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen