Du er her

Utrygg 

Publisert
5. mai 2010

[Det er] et stort spørsmål om «Tidlig trygg i Trondheim» fungerer etter hensikten. […] Når seksåringer blir bedt om å vurdere størrelsen på sin egen rumpe og mage og mor får spørsmål om sitt seksualliv, er det bra at våkne foreldre reagerer.

Det er helt naturlig at den som blir bedt om å svare på slike spørsmål opplever det som en invadering av sitt eget privatliv. Verken Trondheim kommune eller psykologer på NTNU har noe med vårt seksualliv å gjøre. Det er enda større grunn til å være bekymret for hvordan slike spørsmål påvirker barna.

Trygve Lundemo i Adresseavisen 7.4.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen