Du er her

Humant 

Publisert
5. mai 2010

Den nye røykeloven i Spania er streng. Et absolutt forbud mot røyking på alle offentlige kontorer, bygg, lukkede områder og restauranter. Men loven, som skal settes i kraft 22. juni, åpner for et par unntak. Man får lov å røyke i alle fengsler og på «sofaen» til psykologen. Unntakene begrunnes med humanitære årsaker.

Spaniaavisen 2.4.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen