Du er her

Skal ansatte betale for driften?

Publisert
5. mai 2010

Psykologer ved poliklinikken har fått signaler om at deltakelse på frie spesialkurs kan komme til å måtte delfinansieres av oss ansatte selv. Slik jeg ser det, blir det nærmest å likestille med å jobbe dugnad. Helseforetaket forventer jo at vi som er psykologer, skal bli spesialister, og for å bli det må vi blant annet gjennomføre noen frie spesialkurs. Det samme gjelder for psykologspesialister som skal opprettholde spesialiteten, noe arbeidsgiveren også forventer. Kan arbeidsgiveren kreve at vi betaler en egenandel for å oppfylle krav fra arbeidsgiveren om enten å bli spesialist eller å opprettholde en spesialitet?

Kursivrig

Det er riktig at psykologer og spesialister har plikter som du skisserer. Det er også riktig av arbeidsgiveren å påpeke dette. En plikt for dere må også følges opp med en økonomisk inndekning fra arbeidsgiveren. I arbeidslivet er det vanskelig å se for seg slike plikter uten at arbeidsgiveren dekker kostnadene. I det konkrete tilfellet må en selvfølgelig i samarbeid finne praktiske løsninger. Men det er vanskelig å se for seg at slike løsninger skal innebære direkte utlegg eller inntektstap for den ansatte. De fleste kurs er jo også ganske rimelige for en arbeidsgiver.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen