Du er her

HANNE STRØMME

forsvarte 27. januar 2010 sin avhandling Confronting helplessness. A study of psychology students’ acquisition of dynamic psychotherapeutic competence for ph.d. graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt: hanne.stromme@ulleval.no

Nybegynnerterapeutens hjelpeløshet

Psykologistudenters utvikling som terapeuter i dynamisk psykoterapi. De ble fulgt under terapien, med et oppfølgingsintervju ett år etter. Student-ene forutsettes å «bruke seg selv som instrument» i behandlingen fra første terapitime uten å ha nødvendig kompe-tanse til å utføre oppgaven. De er ute av stand til å mestre profesjonelt, og følelsen av hjelpeløshet kan hindre læringsprosessen. Bare ni av 21 hadde en viss terapeut-kompetanse innenfor denne terapiretningen mot slutten av terapien. Det skyldes særlig at det tar tid å tilegne seg denne terapiforståelsen, ikke at opplæringen er dårlig.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen