Du er her

Rus fra legen

Publisert
5. mai 2010

En av mine pasienter ved ruspoliklinikken får resept på Valium og Sobril fra sin fastlege. Dette har foregått over mange år, og legen kjenner godt til pasientens medikamentmisbruk og -avhengighet. Fastlegen vil ikke slutte med bruk av medikamenter. Jeg har drøftet saken anonymt med Helsetilsynet i fylket mitt. Hvordan skal jeg gå videre i denne saken?

Nøktern

Slik du gjengir saken, er det liten grunn for ruspoliklinikken å opprettholde behandlingstilbudet til denne pasienten. Poliklinikken må selv avgjøre dette. Så sant det er mulig, bør også fastlegen informeres om at en behandling under slike forutsetninger ikke kan ha utsikt til å lykkes, og dermed heller ikke bør prioriteres.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen