Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2008
Spesialiteten i klinisk samfunnspsykologi
Publisert
1. september 2008

Samfunnspsykologi skal bli en klinisk spesialitet. Det vedtok Landsmøtet 2007.

Vel å merke
Publisert
1. september 2008

Yngre psykologers utvalg inviterer til kveldsseminar torsdag 25. september kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo, med Torkil Berge som trekkplaster.

Vel å merke
Publisert
1. september 2008
Vel å merke
Publisert
1. august 2008

Årets justeringsoppgjør for statlige ansatte er ferdig. Akademikernes høyeste prioriteringer var universitetssektoren og en del særskilte stillingskoder.

Vel å merke
Publisert
1. august 2008

NAV vil de nærmeste årene legge om sine rutiner for refusjon av pasienters utlegg, som drosjeregninger, psykologbehandling og egenandeler ved legebesøk.

Sider